Inseo-Logo_male.png


Pomaganie jest zaraźliwe, o czym coraz częściej się przekonujemy! Nowy Darczyńca naszej Fundacji to Agencja INSEO (https://www.inseo.pl/ ), zatrudniająca specjalistów o dobrych sercach, którym potrzeby Dzieci nie są obojętne. Z radością dziękujemy za pomoc w formie darowizny.