O FUNDACJI

POMAGAMY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, NIEPRZYSTOSOWANYM I ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.

  • refundujemy koszty zabiegów, operacji, leków, sprzętu i rehabilitacji
  • zapewniamy wsparcie psychologiczne dla dzieci i ich opiekunów
  • oferujemy pomoc socjalną (odzież, środki czystości, wyprawki szkolne itp.)
  • organizujemy wycieczki, półkolonie i pikniki dla naszych podopiecznych
  • prowadzimy świetlicę integracyjną „Kapelusznik” dla WSZYSTKICH dzieci
  • prowadzimy zajęcia z logopedii i terapii pedagogicznej

Staramy się aby choć trochę „odczarować” chorobę i przywrócić uśmiech na twarzach naszych podopiecznych.

STATUT FUNDACJI DAR SERCA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA LATA 2015-2017

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2013