CENTRUM PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNE KAPELUSZNIK

Nasza organizacja dołączyła do programu Pajacyk: pomoc psychospołeczna!

 

Program „Pajacyk” do tej pory był nam znany z akcji dożywiania dzieci. Od początku marca 2021r. PAH rozszerzyła działalność o wsparcie psychologiczne dla młodych osób. Od maja działamy razem z Pajacykiem! Naszym wspólnym celem jest zapewnienie dzieciom adekwatnej pomocy w tych trudnych czasach.

 

Dołączenie do programu daje nam możliwość jeszcze szerszego dotarcia z pomocą do dzieci i młodzieży w naszym regionie! W ramach programu będziemy mogli: sfinansować indywidualną terapię z psychologiem dla dzieci i młodzieży, grupowych zajęć terapii zajęciowej i indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem dla rodziców.

 

Kto zostanie objęty naszą pomocą? My, jak i pozostałe organizacje działające w ramach Pajacyk: pomoc psychospołeczna, przeprowadziliśmy rozpoznanie potrzeb w naszych regionach. Wśród podopiecznych objętych programem znajdzie się 12 rodzin zamieszkujących dzielnicę m. Łódź – Łódź Bałuty sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 7-13 lat.

 

W sumie pomoc psychospołeczna obejmie blisko 370 dzieci i ponad 200 dorosłych - rodziców, opiekunów, pedagogów. Nasze wspólne działania z Polską Akcją Humanitarną na rzecz rozwoju dzieci można wspierać poprzez strony:

Polskiej Akcji Humanitarnej: https://www.pah.org.pl/wplac/

Pajacyk: https://www.pajacyk.pl/wesprzyj

Centrum "Kapelusznik" zaprasza wszystkie dzieci bez względu na stopień sprawności, status materialny, umiejętności i wiek. Odrabiamy razem lekcje, bawimy się, rozmawiamy, rysujemy, tańczymy. Prowadzimy zajęcia terapeutyczne dla tych, którzy tej terapii potrzebują. Wpadnijcie do nas i śledźcie to, co dzieje się w "Kapeluszniku" na naszym facebookowym profilu.

W weekendy prowadzimy terapie indywidualne i organizujemy przyjęcia urodzinowe dla naszych podopiecznych.

Dokładny grafik aktualnych wydarzeń Kapelusznika zawsze dostępny jest na Facebooku'u. Zerkajcie tam, bo mamy mnóstwo pomysłów na nowe zajęcia.

Współpracujemy zzaufanymioddanymidoświadczonymispecjalistami!

Image

Agnieszka Zaręba

 • Oligofrenopedagog
 • Terapeuta Integracji
  sensorycznej i Sensomotoryki
 • Terapeuta ręki
 • Terapeuta zajęciowy
 • Ukończone kursy z terapii neurotaktylnej
  i pracy z dzieckiem z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym

Dominika Kubik Misiewicz

 • Konsultant z zakresu fizjoterapii
 • Fizjoterapeuta terapeuta Metody Wojty

Sylwia Ramus-Paudyna

 • Psycholog logopeda
 • Spec. Surdologopeda
 • Terapeuta integracji sensorycznej
 • Właściciel centrum słuchu i mowy

Anna Rostrygin

 • Logopeda
 • Pracuje również z dziećmi niedosłyszanymi